Navigácia

Partners

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Utorok 24. 5. 2016

Narodeniny a meniny

Novinky

 • Kde bolo , tam bolo, teda kde je, tam je, je jedna materská škola, do ktorej každé ráno kŕdeľ detí letí...
  Rady sa hrávajú v ňom a predstavili sa  s láskou so svojím programom,
  prihovorila sa k prítomným Zuzana Kubačková, zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ.
  Deti našej materskej školy pozdravili slávnosť Dňa matiek v kultúrnom dome, ktorú organizovala Obec Makov.

 • Naši najúspešnejší žiaci  z každej triedy a ich celoslovenské umiestnenie:

  Dienešová Barbora - 1. A
  Bajcár Štefan  - 2. A                            
  Bugalová Natália - 3. A                      
  Valek Samuel  - 4. A        
  Tomáš Kubinec – 5. A                   
  Tamara Kmínková – 6. A            
  Nikola Boháčiková – 7.A         
  Martin Pavlík – 9.A                     

 • ... v hrdle žiakov makovskej školy v pondelok 2. mája 2016. V školskom kole súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska odborná porota v zložení Mgr. Anna Mrkvová, p. Katarína Lučanová a p. Marta Stoláriková hodnotila výkony súťažiacich v troch kategóriách. O hudobný sprievod sa postaral p. Jozef Šimek. Novinkou tohto ročníka bola žiacka porota, ktorá určila rovnakých víťazov ako „veľká“ porota. Cenu diváka získala Štefánia Kubincová. Víťazi, prípadne ich náhradníci z II. miesta postupujú do okresného kola.

 • V nedeľu 24. apríla 2016 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne stretli folklórne kolektívy a sólisti z piatich regiónov severného Slovenska – Kysúc, horného Považia, Turca, Liptova a Oravy. V súťaži KUBÍNSKE SPIEVANKY si zmerali sily v interpretácii ľudových piesní. Ich výkony hodnotila odborná porota v zložení Karol Kočík, Elena Záhradníková a Michal Noga. Našu školu v kategórii sólisti speváci reprezentovala víťazka okresného kola BARBORKA LUČANOVÁ zo VI. A, ktorá podala bezchybný výkon a získala ZLATÉ PÁSMO.Barborke za úspešnú reprezentáciu školy, obce i okresu ďakujeme a k skvelému úspechu úprimne blahoželáme. 

 • Žiaci Makovskej školy na druhom stupni nelenili a rozhodli sa svojou troškou prispieť k skrášleniu a najmä pomoci okolitej prírode Kysúc zbieraním odpadkov. Ráno dostala každá trieda vrecia a s chuťou sa pustili do práce. Piataci, šiestaci a siedmaci zbierali odpadky po okrajoch ciest v osadách Čierne, Buková a Obracané. Ôsmaci a deviataci zasa čistili turistický chodník na Beskydsko-Javorníckej magistrále od Melocíka po osadu Greguše.

 • Nadaní žiaci základných škôl a gymnázií z celého Slovenska sa stretli v Prešove na  4. ročníku celoslovenského kola Logickej olympiády. Spomedzi 1800 žiakov sa prebojovalo takmer 100 finalistov. Cieľom súťaže je „meranie síl“ v riešení úloh zameraných na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie. Jediným zástupcom žilinského kraja bol náš žiak Marek Bajcár zo VII.A, ktorý nesklamal a umiestnil sa na 28. mieste. Gratulujeme!

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Makov 264, 023 56 Makov
 • 041/4364371 - administratívna pracovníčka
  0911 064371 - kancelária
  041/4364373 - Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ
  0911 064373 - riaditeľňa
  041/4364374 - Mgr. Daniela Helienková, zástupkyňa pre ZŠ
  0903406206, 0414364206 - Zuzana Kubačková,
  zástupkyňa pre MŠ

Mapa

Kontakt

E-mailova adresa: zsmakov@centrum.sk