Navigácia

Partners

Streda 23. 4. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 23.4.2014)
Dávid Prda (II.A)

Novinky

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny budú v trvaní od 17. apríla do 22. apríla 2014. Začiatok vyučovania po prázdninách bude v stredu 23. apríla 2014.

 • Deň narcisov

  Do celoslovenskej zbierky "Liga proti rakovine" sme prispeli sumou 130,75 €. V šetkým darcom patrí veľká vďaka.

 • Výberové konanie

  Riaditeľ Základnej školy v Makove vyhlasuje výberové konanie na funkciu administratívnej a mzdovej pracovníčky v Základnej škole Makov, ktoré sa uskutoční 24. 4. 2014 o 13,00 hod. v Základnej škole Makov.

 • Matematická olympiáda

  V stredu  9.  apríla  2014 sa uskutočnilo v Čadci  okresné kolo Matematickej olympiády 6., 7. a 8. ročníka, na ktorom reprezentovali našu školu úspešní riešitelia školského kola: Michal Zeman, Mária Masariková zo VI.A, Martin Pavlík, Mária Zemanová zo VII. A, Lukáš  Masnica a Jozef  Pavlík  z VIII. A.

 • Výzva - rekonštrukcia podlahy v telocvični

  Výzva na  poskytnutie informácie – cenovej ponuky, za účelom  zabezpečenia verejnej súťaže  v procese  zadávania jednoduchej zákazky  na bežné práce :  Renovácia podlahy v telocvični pri Základnej škole Makov.pdf

 • Matematická Pytagoriáda

  V dňoch 18.3. a 19.3. 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola matematickej súťaže s názvom Matematická Pytagoriáda. Úspešní riešitelia z našej školy sú títo žiaci:

  • 3.roč.      Vladimír Kubinec – 2. miesto
  • 6.roč.      Michal Zeman   -  3. miesto
  • 7.roč.      Martin Pavlík   - 6. miesto
  • 8.roč.      Lukáš Masnica  - 7. miesto

Kontakt

 • Základná škola Makov, rozp.org.
  Makov 264, 023 56 Makov
 • 041/4364371 - administratívna pracovníčka
  0911 064371 - kancelária
  041/4364373 - Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ
  0911 064373 - riaditeľňa
  041/4364374 - Mgr. Daniela Helienková, zástupkyňa

Fotogaléria

Mapa