Navigácia

Partners

Pondelok 26. 1. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 26.1.2015)
Tamara Dybalová (II.A)
Tamara Kmínková (V.A)

Novinky

 • Okresné kolo Matematickej olympiády

  Dňa 21. 1. 2015 sa okresného kola matematickej olympiády zúčastnili 4 žiaci 5. ročníka - Barbora Sošková, Radovan Hrmo, Jakub Hvizdák a Tamara Kmínková, ktorá získala 2. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.   

 • Zápis detí do 1. ročníka

   Vážení rodičia!

  Podľa Zákona  č. 245/2008 Z.z.  je zákonný zástupca povinný zapísať svoje dieťa do 1. ročníka ZŠ, ak dieťa  k 31. 8. dovŕši  vek  6 rokov.  Z tohto dôvodu sa zápis detí do 1. ročníka do Základnej školy s materskou školou v Makove  pre školský rok  2015/2016 uskutoční v stredu 4. februára 2015 o 13. hod. v priestoroch ZŠ Makov.

 • Polročné prázdniny

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Makov oznamuje, že polročné prázdniny pre žiakov základnej školy budú v pondelok 2. februára 2015. Materská škola bude počas prázdnin v prevádzke. Školské vyučovanie začne v utorok 3. februára 2015.

 • Oznam pre stravníkov

  Odhlásiť sa zo stravy je možné najneskôr posledný deň v predchádzajúcom mesiaci a to písomnou odhláškou podpísanou zákonným zástupcom dieťaťa doručenou p. účtovníčke. 

 • Pytagoriáda - šk. kolo

  Aj tento rok sa zapojili naši najlepší  matematici do boja s príkladmi aj časom v matematickej súťaži Pytagoriáda. Školské kolo tejto súťaže sa uskutočnilo v dňoch 10.a 11. decembra 2014 a súťažilo spolu 45 žiakov 3. až 8. ročníka. A ako to dopadlo ? Tu sú výsledky najlepších riešiteľov:

 • Výlet do Bratislavy

  Tohtoročného Mikuláša (sobotu, 6. 12.) sme prežili netradične. Bol pre nás pripravený pekný výlet  do Bratislavy. V hlavnom meste sme navštívili Vianočné trhy a pozreli sme si ľadovú šou „No počkaj!“.

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Makov 264, 023 56 Makov
 • 041/4364371 - administratívna pracovníčka
  0911 064371 - kancelária
  041/4364373 - Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ
  0911 064373 - riaditeľňa
  041/4364374 - Mgr. Daniela Helienková, zástupkyňa

Fotogaléria

Mapa