Navigácia

Partners

Piatok 27. 3. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 27.3.2015)
Alena Sýkorová

Novinky

 • Deň narcisov 2015

  Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 19-ty krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 27.marca 2015 - zaplavia žlté narcisy a každý, kto si ich pripne na svoj odev, týmto gestom vyjadrí podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Kto bude chcieť finančne podporiť túto zbierku, môže tak vykonať osobne v Základnej škole s materskou školou v Makove (zodpovedná p. uč. Papajová) a v Obecnej knižnici v Makove (zodpovedná  p. Helena Pajerová).

 • Oznam pre stravníkov

  Poplatok za stravu za mesiac apríl sa bude vyberať 30. a 31. marca 2015 (pondelok a utorok pred veľkonočnými prázdninami) v čase od 7.00. hod do 16.00 hod.

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny budú v dňoch 2.4. – 7.4. 2015. Počas týchto prázdnin nebude v prevádzke materská škola ani výdajná školská jedáleň. Nástup do školy po prázdninách bude v stredu 8.4.2015.   

 • Film „ VLČIE HORY“ - hodina geografie inak

  Začiatkom marca sme sa so žiakmi 5. a 7. ročníka vybrali do obecnej knižnice. V spolupráci s pani Helenou Pajerovou sme si boli pozrieť film Vlčie hory, ktorý sa odohráva v jednom z najzachovalejších európskych ekosystémov vo Východných Karpatoch, na rozhraní troch štátov: Poľska, Slovenska a Ukrajiny.

 • Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem

  Vláda Slovenskej republiky pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra. V rámci podujatí, ktoré škola pri tejto príležitosti pripravuje, žiaci 8. a 9. ročníka navštívili Štátnu operu v Banskej Bystrici a pozreli si jednu z najznámejších operiet G. Dusíka Hrnčiarsky bál.

 • Krása slova 2015

  V utorok 10. marca sa uskutočnilo okresné kolo významnej recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  V podaní žiakov základných škôl zneli slová klasikov i súčasných spisovateľov.  Našu školu reprezentovali víťazi školského a následne i obvodného kola Štefka Kubincová (poézia) a Martin Melicher (próza) obaja zo 6. ročníka.

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Makov 264, 023 56 Makov
 • 041/4364371 - administratívna pracovníčka
  0911 064371 - kancelária
  041/4364373 - Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ
  0911 064373 - riaditeľňa
  041/4364374 - Mgr. Daniela Helienková, zástupkyňa

Fotogaléria

Mapa