Navigácia

Partners

Nedeľa 23. 11. 2014

Narodeniny a meniny

Novinky

 • POZVÁNKA

  Neinvestičný fond Makové zrnká v spolupráci so ZŠ s MŠ Makov a Obecnou knižnicou v Makove

  poriadajú dňa 28. 11. 2014 o 15:30 v DK Makov

  benefičný koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku neinvestičného fondu.

 • 18. 11. 2014

  Európsky týždeň boja proti drogám sme si pripomenuli športovou aktivitou -  lezeckou súťažou dňa 14.11.2014. Naši žiaci mali možnosť zmerať si sily pri zdolávaní horolezeckej steny v školskej telocvični. Medzi najlepších  vo svojej kategórií patrili Lukáš Masnica, Nikolas Válek, Laura Čanigová a Bianka Kupšová. 

 • 17. 11. 2014

  Do galérie Boj štvrtákov proti chrípke boli pridané fotografie.

 • Lampiónový sprievod

  Vo štvrtok 13. novembra si žiaci našej školy spríjemnili podvečer prechádzkou s lampiónmi. Pripomenuli si tak udalosti z novembra 1989.

 • POĎAKOVANIE NEINVESTIČNÉMU FONDU MAKOVÉ ZRNKÁ

  Dňa 6. novembra 2014 sa žiaci 9. ročníka už tradične zapojili do testovania Komparo 2014, kde si overili svoje vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky. Toto testovanie organizuje firma Exam testing, spol. s r.o.. Pokiaľ sa žiaci zúčastnia testovania, je potrebné uhradiť poplatok  5, 50 € na žiaka. V tomto šk. roku sa testovalo 24 žiakov 9. ročníka. Poplatok vo výške 132 € + poštovné  nám uhradil n. f. Makové zrnká v zastúpení p. uč. Eleny Rusňákovej. Vyslovujeme veľké ďakujeme.

 • VÝCHOVNÝ KONCERT

  10. novembra 2014 bolo vyučovanie žiakov 2. stupňa ZŠ s MŠ Makov spestrené výchovným koncertom (hradený z kultúrnych poukazov). Radko Pažej a Jaro Gažo z OZ Škola života naživo zahrali autorské piesne, ktoré boli doplnené hovoreným slovom a premietaním na plátno. Mnohí naši žiaci sa s chuťou zapojili do spevu, spolupracovali, odpovedali, reagovali na otázky autorov koncertu. Témami koncertu boli: medziľudské vzťahy, šikana, intolerancia, jednoducho nazvané "Čo je veľa, to je veľa." Aktuálne témy sprostredkovali deťom prístupnou formou. Ďakujeme. 

Kontakt

 • Základná škola Makov, rozp.org.
  Makov 264, 023 56 Makov
 • 041/4364371 - administratívna pracovníčka
  0911 064371 - kancelária
  041/4364373 - Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ
  0911 064373 - riaditeľňa
  041/4364374 - Mgr. Daniela Helienková, zástupkyňa

Fotogaléria

Mapa